Nemám přístup k mobilnímu zařízení, na které mi chodí heslo pro potvrzení přihlášení

Dobrý den,
změnil jsem své telefonní číslo a nemohu se připojit k aplikaci, protože nemám potvrzovací kód, který by šel na mé staré telefonní číslo.

Bohumír Plučár

Translation,
I don’t have access to a mobile device that has a password to confirm my login

Good day,
I changed my phone number and I can’t connect to the app because I don’t have a confirmation code that would go to my old phone number.

Bohumír Plučár

Reply,
There is no one here that can help you with this. You would need to reach out to customer service by phone. They should be able to help you solve your problem with logging in.

Překlad,
Odpověď,
Není tu nikdo, kdo by vám s tím mohl pomoci. Budete se muset obrátit na zákaznický servis telefonicky. Měli by vám být schopni pomoci vyřešit váš problém s přihlášením.

https://support.ring.com/hc/en-us/articles/360036196372

Czech Republic
00 800 87 00 97 81

Na tyto stránky jsem se taky dostal, ale bohužel tam ten problém asi nevyřeším. Potřebuji poslat potvrzovací heslo na email.

I also got to these pages, but unfortunately I probably won’t solve the problem there. I need to send a confirmation password by email.

But to switch it to email, you would need a confirmation number too.
Calling customer service is the only way to reset it to your new number or change it to email 2FA.

Chcete-li jej však přepnout na e-mail, budete potřebovat také číslo potvrzení.
Volání zákaznického servisu je jediný způsob, jak jej resetovat na nové číslo nebo změnit na e-mail 2FA.

1 Like